Menu:

Vejrych, Jan Bedřich

(1856 Branná u Jilemnice – 1926 Dobrá Voda u Březnice)
Vystudoval reálku v Hradci Králové a posléze českou techniku v Praze. Projektoval řadu budov v neorenesančním stylu, z kterých je nutné zmínit především radnici v Pardubicích, s jejímž návrhem vyhrál v roce 1892 konkurz a ve spolupráci se sochařem Antonínem Poppem ji na fasádě bohatě dekoroval.
Od neorenesance se na počátku 20. století přiklonil ve svých návrzích k secesní ornamentice. Součástí fasád ve smíšeném stylu jsou občas i kompozice provedené ze skleněné mozaiky. V roce 1898 navrhl v Novém Bydžově okresní dům, který do roku 1901 budoval místní stavitel Alois Jedlička. Podobně Jedlička dle Vejrychových plánů realizoval také stavbu novobydžovské spořitelny v letech 1906-1907. Budova je na fasádě se secesní ornamentikou vyzdobena mozaikovým dekorem nadpraží vstupního portálu, který zhotovil Viktor Foerster. V podstatě shodnou dekoraci má i Vejrychův hotel Paříž vystavěný v Praze na Josefově mezi lety 1904-1905 ještě s převahou neogotických prvků. V roce 1908 byl vystavěn a dekorován i Obecní dům v Semilech. Mozaiky a nástěnné malby jeho fasády jsou invencí Jano Koehlera a do musívní techniky je převedl zřejmě opět Viktor Foerster.
Kolářův Hotel "Paříž" v Praze-I, Architektonický obzor, 1906, 6. 6., s. 29.
Budova Novo-Bydžovské spořitelny, Architektonický obzor, č. 6, 1907, 4. 9., s. 35.
Pavel Vlček, Vejrych, Jan Bedřich, in: Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, 689.