Menu:

Vodička, Bohumil

(1876 Stupava – 1966 Olomouc)
Stavitel a projektant Bohumil Vodička absolvoval mistrovské učení na české průmyslové škole v Brně. V roce 1905 si společně Josefem Juránkem (1882-1944) založil stavitelský podnik. Kolem roku 1910 realizovali dle vlastních návrhů několik zajímavých secesních fasád na historických městských domech i novostavbách v Olomouci. Jejich dekor kombinuje množství různorodých materiálů (štukové reliéfy, keramiku, skleněnou mozaiku aj.) a je většinou soustředěn do prostoru pod korunní římsou. Nad jiné povedeným je příkladem realizace průčelí domu manželů Bubeníkových v Ostružnické ulici, které s reliéfem Hanačky držící fotoaparát sloužilo jako reklama fotografického ateliéru majitele objektu Eduarda Bubeníka. Návrh fasádní dekorace vznikl v červnu roku 1910 a byl realizován o dva roky později.
Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002, s. 592.