Menu:

Wüger, Gabriel Jakob

(1829 Steckborn – 1892 Monte Cassino)
Studoval gymnázium ve švýcarském La Neuveville a absolvoval soukromé malířské školení, které odkrylo jeho talent, takže potom pokračoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u profesora Wilhelma von Kaulbacha. Během studijního pobytu v Římě v roce 1862 konvertoval ke katolicismu. Jeho umělecký výraz byl zprvu ovlivněn nazarénským uměním a později beuronským uměním, protože pracoval na výzdobě benediktinského arciopatství Beuron jihozápadním Německu.
V Praze se podílel na výmalbě benediktinského kláštera Emauzy, které převzal bývalý Beuronský opat Benedikt Sauter a začal je restaurovat včetně klášterního kostela. Podle jeho kartonu byla později realizována i mozaika sv. Josefa na západním průčelí kláštera, kterou zhotovil v roce 1906 Viktor Foerster.
Hermann Arthur Lier, Wüger, Gabriel, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Band 44, Leipzig 1898, s. 266–268.