Menu:

Zezula, Milan

(1922 Opava – 1998 Ostrava)
Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor Milan Zezula vystudoval figurální malbu na AVU v ateliéru Karla Mináře a Jána Želibského. Posléze tamtéž působil jako asistent v ateliéru prof. Vladimíra Sychry. Nakonec působil v Ostravě na místě výtvarníka oddělení propagace Vítkovických železáren. Zde získal dlouholetou praxi a existenciální zajištění, ale jeho volná výtvarná tvorba byla velmi omezena. "Realistické výtvarné vyjádření a denní potřeba dokumentárnosti" ovlivnila jeho tvorbu a nasměrovala ji k tématům bytostně svázaným s Ostravou a s pracovištěm, kde zhotovil řadu realistických portrétních kreseb, studií a dokumentace života a práce lidí v železárnách.
Zabýval se realizacemi pro architekturu. Jeho návrhy zdobily fasády i interiéry budov a byly prováděny v technice sgrafita, nástěnné malby a mozaiky. Většina z nich se nacházela v severomoravském regionu. Navrhl sgrafito pro nádraží v Třinci nebo malířskou výzdobu divadla v Krnově, další realizace pro podniky Geologický průzkum Ostrava a pro domovský podnik VŽKG Ostrava. V technice mozaiky vyzdobil dětské brouzdaliště v Ostravě a pro tamní dům kultury zpracoval monumentální kompozici s tématem Nová radnice. Spolupracoval na vzniku monumentální mozaiky Hrdinství práce podle návrhu Jana Václavíka v Ostravě Hrabůvce v roce 1985 a navrhl další mozaiku pro sídlištní školu v Orlové Lutyni (1978).
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978., s. 159.
Pavel Pavliňák, Ostrava ve výtvarném umění (kat.), Ostrava 2007, s. 9, 60.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010 XXI, W-Ž, Ostrava 2010, s. 240.