Menu:

Zikmundová, Šárka

(1979 Počátky)
Sklářská výtvarnice vystudovala SOU sklářské v Chlumu u Třeboně, obor malíř skla a keramiky, pokračovala na SPŠ v Novém Boru v oboru malíř skla a posléze na VOŠ sklářské tamtéž v oboru uměleckého zpracování skla. Od roku 2009 je galeristkou a učitelkou malby skla na VOŠ a SPŠ v Novém Boru.
Ve volné tvorbě Šárka Zikmundová maluje na sklo, vytváří kompozice z řazených tabulových skel a v poslední době se věnuje autorskému šperku z hutně tvarovaných skleněných tyčí (cyklus Natělo). Pracuje jako učitelka malby skla na VOŠ a SPŠ v Novém Boru. S dětmi tamního výtvarného kroužku, se kterými v roce 2009 připravila mozaiku pro kašnu u novoborského kina: "Sklíčka na mozaiku, které jsme získali od firmy TGK ze Skalice, jsme nejdříve nařezali na malé kousky pomocí kleští na sklo a poté nalepili pomocí silikonu na kašnu. Nakonec vše zaspárovali. Dílo vznikalo postupně asi 1 měsíc a podílelo se na něm 12 členů našeho kroužku."
Petra Ajšmanová, Kontrasty Šárky Zikmundové, Keramika a sklo, 2009, č. 1.
Novoborský měsíčník, 2009, červen, s. 3 (fotografie dokončené kašny).
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010 XXI, W-Ž, Ostrava 2010, s. 261.
http://liberecko.regiony24.cz/17-53746-kasnu-u-novoborskeho-kina-zdobi-mozaika-- (naposledy staženo 17.7.2015)